Essentie van de stier

Jacqueline, een dierbare vriendin van mij, had een consult aangevraagd voor een stier die door zijn eigenaar was verkocht aan de arena om voor het plezier van de bezoekers gemarteld en gedood te worden. Deze stier herkende zijn voormalige eigenaar in het publiek. Dat zie je op bijgevoegde foto.

Ik heb contact gelegd met de overleden stier en wat hij mij vertelde over de essentie van de stier was zeer indrukwekkend en ook zeer de moeite waard om met zoveel mogelijk mensen te delen.

Trouw en vergeving

Deze stier verdient het diepste respect, iets wat eigenlijk voor alle stieren geldt. Het zijn zeer sterke en imposante dieren en tegelijkertijd zachte en sociale dieren, die diepgaande relaties kunnen aangaan. Heeft een stier eenmaal zo’n relatie met iemand opgebouwd, dan zal de stier trouw blijven aan die ander.

Het moment dat is weergegeven op de foto, is een moment van diepe verwarring voor de stier en tegelijkertijd een uiting van trouw en ook van vergeving. Een stier is tot diepe gevoelens in staat en tijdens zijn laatste momenten heeft hij veel diepe gevoelens ervaren.

Onrechtvaardig

*Jacqueline, een vrouw met een groot hart voor dieren, heeft mij gevraagd om contact met jou te leggen.

Jij, Jacqueline, krijgt diep respect van de stier voor jouw onbaatzuchtige daad. Ik voel, dat onbaatzuchtigheid ook een kenmerk is van stieren.

De stier laat mij voelen, dat de persoon die hem in deze situatie heeft gebracht, daarna nooit meer dezelfde is geweest. Hij is zich gaan realiseren dat wat hij gedaan heeft, zeer onrechtvaardig is. Hij spreekt dit echter niet uit, omdat hij hier niet voor uit wil komen (machocultuur).

De stier zal hem altijd bijblijven en op zijn sterfbed zal deze stier prominent in zijn herinnering aanwezig zijn. De stier weet, dat deze man hem dan om vergeving zal vragen, iets wat de stier hem al lang heeft gegeven.

Vals symbool

*Hoe voel jij je?

De stier voelt zich goed, hoewel er ook een deel verdriet is blijven circuleren in zijn systeem. Verdriet om wat mensen anderen en zichzelf aandoen en verdriet vanwege alle leed dat zijn medestieren moeten ondergaan.

De mens heeft de stier nooit begrepen en ‘verheven’ tot een vals symbool. De stier staat niet voor mannelijke kracht (macho) en voor strijd. De stier staat voor zachtheid en sociale coherentie, voor rechtvaardigheid en respect, voor trouw en onbaatzuchtigheid.

Rechtvaardigheid

*Wat kan ik voor jou betekenen?

De stier weet, dat stierenleed niet snel tot het verleden zal behoren. Hij waardeert het zeer, dat jij, Jacqueline, en ik naar hem luisteren en zijn essentie onder woorden brengen.

Bewustzijn is waar het volgens de stier om draait. De mens dient zich verder te ontwikkelen en zich weer bewust te worden van wat rechtvaardigheid nu eigenlijk betekent. Rechtvaardigheid is niet een menselijk begrip, waarvan je de uitleg en toepassing naar believen kunt aanpassen. Rechtvaardigheid hoort diep verankerd te zijn in de menselijke ziel en via die ziel door te schijnen in iemands gedachten, woorden en daden.

Rechtvaardigheid gaat over balans, over situaties waar iedereen rijker van wordt en rechtvaardigheid kan nooit gepaard gaan met geweld. Verheerlijking van geweld, zoals in de arena’s, behoort tot de laagste uitingsvormen van menselijk handelen.

De stier laat me nu de paarden zien die betrokken worden bij dit geweld. Een stier hoeft meestal maar één keer in de arena te verschijnen, waarna de dood hem weghaalt uit deze afgrijselijke situatie. Paarden moeten keer op keer verschijnen, magertjes opgelapt en vol angst en pijn.

Ware beschaving

De stier laat me tot in het diepst van mijn wezen voelen, dat niemand wint in de arena. Er zijn alleen maar verliezers: de dieren verliezen hun leven, de mensen hun ziel en hun gevoel voor rechtvaardigheid. Zolang dit lijden wordt gezien als uiting van kunst, kan er geen sprake zijn van ware beschaving, omdat ware beschaving voortvloeit uit het diepe besef dat je een ander levend wezen geen lijden toebrengt.

De stier is nu mooi verstild. Het heeft hem opgelucht, dat hij heeft kunnen spreken over de ware essentie van de stier in plaats van het gewelddadige beeld dat aan de stier is gaan kleven zoals hun bloed dat rijkelijk vloeit in de arena’s.

De stier hoopt, dat ik zijn woorden met anderen wil delen, niet voor hemzelf, maar om de mens te helpen inzien, waar het wezen stier voor staat. In stilte beloof ik hem zijn boodschap over te brengen. Dat is alles wat dit edele dier aan mij vraagt.

Het is goed zo en in liefde en dankbaarheid ronden we ons samenzijn af.

64 keer gelezen

1 gedachte over “Essentie van de stier”

Reacties zijn gesloten.